Veiligheid in Zeelst

Wijkplatform Zeelst hield zaterdag 10 maart een wijkdag ‘Veiligheid’ op basisschool Zeelsterhof in Zeelst.

Op deze dag (van 10.00 uur tot 16.00 uur) werden diverse thema’s rondom veiligheid belicht zoals veiligheid in en rondom het huis, veiligheid op straat en in de wijk, veiligheid voor kind en jeugd. Ook CJK heeft deelgenomen aan deze dag door middel van het verzorgen van een workshop zelfverdediging. Jean Luc, Dick, Victor, Moes en Henri hebben de bewoners van Zeelst op een enthousiaste manier kennis laten maken met onze sport en het nut ervan.