Succes jaar 2006

In het jaar van ons 20-jarig bestaan blikken we regelmatig terug onze geschiedenis.

In 2006 werd de jeugdbondsdag van de NHF in Amsterdam gehouden. Op zo’n dag kwamen de jeugdleden van de bij de NHF aangesloten scholen bij elkaar (130 stuks) om te kijken wie er het beste en mooiste kon valbreken, trappen, zelfverdediging e.d.
Per school moest er ook een demonstratie worden uitgevoerd en tijdens de bondsdag aan een jury en publiek worden getoond. Na twee jaar achtereen als tweede te zijn geëindigd werd in 2006 voor de 1ste keer de eerste prijs gewonnen voor de demonstratie.

Elke deelnemer heeft daarvoor destijds een certificaat ontvangen.1ste

1ste 2

Jubileum IJsselstein

Dit jaar bestaat het hoofdkwartier van de NHF (Nederlandse Hapkido Federatie) in Ijsselstein 10 jaar. Dit wilde we als Cheon Ji Kwan niet zomaar voorbij laten gaan.

Als bestuur hebben we aan onze (koeke)bakker Otto gevraagd om een lekkere taart te maken ter gelegenheid van het jubileum. Op de foto heeft Leon de Heus, vaste bewoner en gebruiker van het hoofkwartier, de taart in ontvangst genomen.

Maar waar is die ‘s’ toch gebleven ?????