SJORS SPORTIEF 2015

Ook dit jaar nemen wij als vereniging weer deel aan `Sjors Sportief `.

Sjors Sportief  is een project om sporten op proef te beoefenen voor alle basisschoolkinderen vanaf groep 3 en zal in maart 2015 plaatsvinden.

De naschoolse schoolsport kennismakingscursussen zijn opgenomen in het Sjors Sportief schoolsportboekje, dat onlangs aan de kinderen op basisscholen is uitgereikt.

Hierin staan zowat alle sportverenigingen binnen de gemeente Veldhoven, waaronder dus ook onze vereniging. Sjors Sportief is met name bedoeld om jeugd op een laagdrempelige manier te laten oriënteren op de ‘sportmarkt’ binnen de gemeente Veldhoven zonder direct lid te hoeven worden. De cursussen zijn geheel gratis!

weerbaarheid Sjors Sportief