Project Sjors Sportief

Sportdeelname kan nooit groot genoeg zijn, en dus wil de gemeente Veldhoven kinderen laten kennismaken met sportverenigingen en sportorganisaties in de gemeente. Daarom organiseren zij tezamen met de Veldhovense  sportverenigingen het project Sjors Sportief, de vervanger van het project Jeugd in Beweging. Sjors Sportief is de naam van de mascotte.

Voor Hapkido geldt dat kinderen uit groep 8 zich kunnen inschrijven om mee te trainen met ons. De boekjes worden verspreid via de basisscholen en zullen bij 20.000 gezinnen in Veldhoven terecht komen.

Het bestuur van CJK is deelnemer aan het project Sjors Sportief en onderschrijft hiermee de doelstelling. In de maanden maart, april en mei 2013 zullen er diverse keren enkele kinderen van groep 8 mee komen trainen met ons.

sjors hakidosjors sportief