Nieuw bestuur een feit !

Zondag 2 juni 2013 was weer de jaarlijkse ledenvergadering, waarin de doelen die het bestuur gesteld had voor 2012, besproken. Evenals de doelstellingen voor 2013. Voor de inhoud verwijs ik naar de notulen van de vergadering die door de secretaris (Victor) zullen worden opgesteld.

Door de aanwezige leden zijn veel ideeën aangedragen maar ook aanbevelingen over allerlei zaken waar het bestuur zeker wat mee kan. De uitwerking laat natuurlijk wel even op zich wachten. Sommige zaken kunnen wellicht direct worden opgepakt, en andere hebben wat meer voorbereiding nodig.

De bestuursverkiezing was dit jaar niet zoals andere jaren. Niels Beurskens, onze penningmeester heeft zijn functie ter beschikking gesteld. Door zijn werk en studie had hij minder tijd om de functie, voor zijn gevoel, naar behoren te kunnen uitvoeren. Bij deze bedanken we hem nogmaals voor zijn inzet. Niet alleen voor het penningmeesterschap maar ook voor al die jaren die hij vervuld heeft als secretaris.
Gelukkig is er in de persoon van Dick Rozema een waardige opvolger gevonden. Hij zal vanaf 1-1-2014 deze taak op zich nemen.

Daarnaast heeft tot verbazing van enkele aanwezige, Henri zijn functie als voorzitter van CJK neergelegd. Na 15 jaar deze taak te hebben vervuld vond hij het tijd om iemand anders de kans te geven om dit op zich te nemen. Met name deze tijd van leden-terugloop en vermindering van subsidies, leek het hem beter om iemand fris er neer te zetten die niet belemmerd wordt door het verleden van onze vereniging. In de persoon van Bram Meijer denkt het bestuur deze persoon te hebben gevonden.

Het nieuwe bestuur bestaat vanaf 2 juni 2013 uit: Bram (voorzitter), Victor (secretaris), Dick (penningmeester), Wim (technische zaken).

Bestuur: veel succes.

Op de foto het officiële afscheid van de oude voorzitter.

DSC00664