LEDENVERGADERING EN BBQ

De jaarlijkse ledenvergadering heeft dit jaar wederom dicht bij huis plaatsgevonden. Dit jaar heeft Victor zijn tuin en huis ter beschikking gesteld. Met het prachtige weer heeft de vergadering lekker buiten plaatsgevonden.
Na de gebruikelijke formele mededelingen werden de doelstellingen voor 2015 besproken. De aanwezige leden hebben ideeën naar voren gebracht en signalen afgegeven. Hier zal het bestuur zeker wat mee gaan doen, temeer omdat er er vernieuwende ideeën werden geopperd waar we als vereniging, maar ook de leden profijt van kunnen hebben.

Na het einde van de vergadering zijn Wim en Victor nog uitvoerig bedankt voor hun werkzaamheden. Wim voor zijn jarenlange bijdrage in het bestuur en Victor voor zijn werkzaamheden in het bestuurlijk rumoerige jaar 2014.
Beide hebben een T-shirt ontvangen met daarop een afbeelding van hun 2de liefde (natuurlijk eerst Hapido). Respectievelijk een Chevrolet Camaro en een caferacer. (foto’s volgen)

Nadien is er nog lekker ge-BBQ-d waar sommige familieleden bij zijn aangesloten. Ondanks een goede opkomst hopen we natuurlijk altijd dat er meer leden en familieleden zullen komen.

FocusArea=100111111

FocusArea=111110111