Examens december 2012

Dinsdag 18 december was het dan weer zover. De halfjaarlijkse examens van onze vereniging. Dit keer 6 kandidaten waarvan 4 voor de groene band, 1 voor de zwarte slip en 1 voor het deelcertificaat Hosindobups.
Detail: 3 vrouwen en 3 mannen, waarvan ook nog eens een vader en dochter, dat een unicum is in het (bijna) 20 jarig bestaan van onze club. En belangrijker allemaal geslaagd.

Alle geslaagden gefeliciteerd namens het bestuur. Voor degene die hebben meegeholpen en hun interesse hebben getoond in hun sportgenoten tijdens het examen eveneens hartelijk bedankt.

examens december 2012