Afscheid Niels

De jaarlijkse ledenvergadering heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren op een andere locatie plaatsgevonden dan ‘De Laak’. Dit jaar heeft Wim zijn tuin ter beschikking gesteld. Gelukkig een zonnige dag voor de vergadering.

Na de gebruikelijke formele mededelingen werden de doelstellingen voor 2014 / 2015 besproken. De aanwezige leden hebben zich goed laten horen en de signalen en ideeën zullen door het huidige (ad interim) bestuur worden meegenomen.

Ook is afscheid genomen van Niels Beurskens. Op 16 jarige leeftijd lid geworden en ruim 20 jaar lid geweest. De laatste jaren heeft Niels helaas te weinig tijd gehad om te komen trainen en heeft daarom besloten om zijn lidmaatschap op te zeggen. Niels heeft ook jarenlang in het bestuur gezeten en zowel de functie van secretaris als penningmeester vervult. Daarnaast was hij ook penningmeester van de NHF. Zijn 2de dan was in technisch opzicht zijn hoogtepunt.
Samen met andere, heeft Niels ook vele (jeugd)bondsdagen en seminars georganiseerd.

Namens iedereen willen we Niels nogmaals via deze weg bedanken voor zijn inspanningen voor CJK. Als dank kreeg Niels namens alle leden een uniek CJK T-shirt.

afscheid Niels