Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De gemeente Veldhoven en Stimulans Vrijwilligersbureau willen een veilige omgeving voor alle minderjarige creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor jongeren tot 18 jaar organiseren. Daarom is het project In Veilige Handen gestart. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan (assistent) leraren en aan het bestuur.

Invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met minderjarige, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij in contact komt met deze groep.

Het bestuur van  Cheon Ji Kwan onderschrijft deze actie en inmiddels zijn het voltallige bestuur en (assistent) leraren in het bezit van een VOG die is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

VOG